ARTFIC

GRAN FORMAT


És el sistema d’impressió en plòter, una gran impressora lineal, connectada a un ordinador imprimeix línia a línia i s’alimenta mitjançant bobines, de paper, lona, etc. Permet la mida que es desitgi.