ARTFIC

IMPRESSIÓ DIGITAL


La impressió digital és el sistema òptim quan cal reduir temps de producció, feines ràpides tant a tot color com a blanc i negre, d’aquesta manera permet ajustar el cost quan les tirades són curtes. També és el sistema òptim quan s’ha de personalitzar i s’ha de posar dades variables als impresos. La limitació és en la varietat de papers, ja que no accepta papers verjurats ni sintètics.